تعداد عنوان ها: 21
آموزش و یادگیری اثر بخش در تربیت بدنی
رزا رهاوی عزآبادی؛ پروانه شمسی پور؛ مرضیه انتظاری
880,000
مدیریت گردشگری ورزشی، نظریه ها و تجارب
ناهید اتقیا؛ مریم فلاح کاظمی
480,000
بازاریابی جهانی در ورزش: اصول و دیدگاه ها
ناهید اتقیا؛ لیلا زکی زاده؛ آندره بوهلر؛ گرد نوفر
1,650,000
مدیریت امکانات و رویدادهای ورزشی
ناهید اتقیا؛ ترنر ؛ امری ؛ اسمیت ؛ وستربیک ؛ گرین ؛ لیوون
1,240,000
متون تخصصی علوم ورزشی
ژاله معماری؛ وحیده کیان مرز
790,000
بازاریابی ورزشی (تهیه طرح های موفق بازاریابی در ورزش)
ژاله معماری؛ دیوید.کی استاتلر
750,000
پیلاتس
آمنه رضوی
325,000
تضاد اکسیژن خلاقیت
پرستو اصانلو؛ مریم وهابی قمصری
360,000
65 حرکت اساسی در ژیمیناستیک دختران
آمنه رضوی؛ ک. کنیریش؛ م. مینیش
1,000,000
جهانگردی ورزشی
نوشین اصفهانی
اصول مربی گری دو و میدانی
مریم صدارتی
530,000
روان شناسی ورزشی
پرستو اصانلو؛ سوری گشکر
در اوج قله خود باوری، آموزش قاطعیت
پرواانه کارکیا؛ شان ریس
تغذیه مناسب کیمیای جوانی
پرواانه کارکیا
1,100,000