برچسب ها: مدیریت ورزشی تسهیلات

مدیریت امکانات و رویدادهای ورزشی

2,400,000 ریال
مسابقه و رقابت، یکی از رویدادهایی است که در طول تاریخ از جذابیت و استقبال فراوانی از سوی جوامع مختلف بشری برخوردار بوده است. قدمت زور‌آزمایی و ابراز توانمندی‌های بدنی شاید به زمان پیدایش انسان بر روی این کره خاکی برگردد؛ چرا که وی برای غلبه بر مصائب و سختی‌های محیط پیرامون خود، نیازمند قدرت بدنی بوده است. از سوی دیگر بروز جنگ‌ها بین قبایل و ملل مختلف، دولت‌ها را بر آن داشت تا سرمایه‌گذاری دقیقی روی نیروهای انسانی رزمنده خود بنمایند. رفته رفته رقابت و ستیزه‌جویی‌ در صحنه‌های جنگ، جای خود را به زور‌آزمایی و رقابت‌های تفریحی و دوستانه داد اما از جدیت و سازماندهی منظمی برخوردار نبود، تا این که برای اولین بار ایده برگزاری مسابقات ورزشی به صورت منسجم و بین‌ ملل مختلف از سوی پیردوکوبرتن مطرح گردید که پس از آن سازمان‌ها و تشکیلات منظمی برای برگزاری مسابقات ورزشی بین ورزشکاران کشورهای مختلف بنیان گذارده شد و به طور رسمی کشورها فعالیت‌های خود را در جهت شکل‌گیری تیم‌ها و ورزشکاران خود آغاز نمودند و امروزه شاهد تنوع بسیار وسیعی از حیث رشته‌های ورزشی در مسابقات، همچنین ورزشکاران بسیار توانمند هستیم؛ به طوری که در مسابقات داخلی و خارجی تحت عناوین مختلف به رقابت می‌پردازند. اما چگونگی برنامه‌ریزی و سازماندهی چنین مسابقاتی نیازمند علم مدیریت در این حوزه می‌باشد، مدیریتی با تنوع کلیه رشته‌های ورزشی دایر و رایج که بتواند از عهده برگزاری چنین مسابقاتی برآید. در این کتاب سعی بر آن است تا از یک سو دانشجویان را با اصول کلی مدیریت در برگزاری مسابقات و رویدادهای ورزشی، از جمله انواع سازمانها و کمیته‌های برگزار‌کننده مسابقات ورزشی، وظایف، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه آشنا نماییم، از سوی دیگر چند رشته منتخب را که دانشجویان بسیار با آنها سر و کار دارند معرفی کرده و قوانین و مقررات برگزاری مسابقات در هر رشته را ارائه نماییم.