برچسب: ژیمیناستیک زنان

چارچوب تمرینات قهرمانی کودکان و نوجوانان در ژیمیناستیک

1,300,000 ریال
کتاب در 204 برگ به زبان آلمانی در سال 1999 در سازمان ورزش کشور آلمان انتشار یافته است. هانس یوآخیم دورر با توجه به سن شروع ژیمناستیک که کودکی است بعد از پرداختن به مراحل رشد و تعلیم و ترتیب بحث دقیقی در رابطه با استعداد ذاتی در این رشته دارد وچگونگی تربیت پشتوانه برای این رشته را با نگاه بسیار جامع و دقیقی به اصول همه جانبه آموزش های پایه و ساختار سیستماتیک در بعد جسمانی، روانی، هماهنگی، زیبا شناسی، تاکتیکی و تکنیکی مورد بحث قرار می دهد. مطالعه این ترجمه خوانندگان را به دیدگاه های نوینی در ژیمناستیک قهرمانی هدایت می نماید به خصوص این که در پایان به موضوع تمرینات مخصوص (پا) یعنی از مچ تا انگشتان و تمرینات باله مخصوص ژیمناستیک و بازی های مخصوص برای ژیمناستیک نیز توجه شده است.

کتاب حاضر سه بار در کشور آلمان با شمارگان 5000 نسخه چاپ شده و جزو کتاب های نایاب محسوب می گردد.