برچسب: پزشکی ورزشی

کتاب همراه پزشک تیم جلد اول: درمان آسیب های عضلانی اسکلتی در ورزش جلد (1)

1,450,000 ریال
این کتاب ترجمه‌ی بخشی از کتاب همراه پزشک تیم تألیف جمعی از متخصصان طب ورزشی عضو انجمن بین المللی پزشکی ورزشی (F.I.M.S)است. F.I.M.S از انجمن‌ها‌ی ملی طب ورزشی بیش از 100 کشور جهان تشکیل شده است که از سال 1928 آموزش و گسـترش طـب ورزشـی را در سـراسـر جهان مورد توجـه قرار داده اند. امروزه F.I.M.S به خاطر شمار بسیار پزشکان خود در جهان از اهمیت خاصّی برخوردار است. این کتاب نیز مرجع اصلی دوره‌ی آموزشی پزشک تیم در F.I.M.S است و هدف آن آماده کردن پزشکان اعم از پزشکان عمومی‌و متخصصان غیر ارتوپد برای رفع نیازهای اساسی بالینی ورزشکاران در زمین ورزشی است.

از ویژگی‌ها‌ی این کتاب ارایه ‌ی رهنمودهای مورد قبول جهانی در درمان آسیب‌ها‌ی عضلانی – اسکلتی است که برای استفاده‌ی تمامی ‌پزشکان جهان از جمله پزشکان تیم در کشورهای در حال توسعه مفید است. هر فصل از کتاب به آموزش آسیب‌ها‌ی شایع ارتوپدی بر اساس اهداف اختصاصی زیر می‌پردازد :

چگونه تاریخچه‌ی پزشکی خاص را تهیه و تظاهر بالینی را تشخیص دهید.
چگونه معاینه بالینی صحیح را انجام دهید.
چگونه کمک‌ها‌ی اولیه و درمان آسیب‌ها‌ی حاد را در زمین بازی ارایه دهید.
به چه دلیل و نزد چه کسی ورزشکار را برای انجام اقدام‌های درمانی بیشتر ارجاع دهید.
چه توصیه‌ها‌ و برنامه‌ها‌ی توان بخشی را در مرحله‌ی بهبودی ارایه دهید.
چه زمان و با چه معیارهایی ورزشکار را به فعالیت بازگردانید.