برچسب ها: تربیت بدنی راهنمای آموزشی

آموزش و یادگیری اثر بخش در تربیت بدنی

1,800,000 ریال
این کتاب برای استفاده معلمان کار آموز به منظور دستیابی به شرایط معلم دارای صلاحیت و ورود به حرفه تدریس بسیار مفید خواهد بود.
آیا می خواهید درباره ی جنبه های کلیدی آموزش تربیت بدنی بیشتر بدانید؟
آیا علاقه مند هستید تا در برنامه ریزی آموزش اثر بخش تربیت بدنی کمک کنید؟
آیا علاقه مند هستید تا فلسفه تدریس شخصی خود را پیشرفت دهید؟
هر فصل به جنبه های مهم آموزش و نحوه یادگیری دانش آموزان می پردازد. مطالب کلیدی آن شامل برنامه ریزی – ارزیابی – سازماندهی درس – مدیریت رفتاری دانش آموزان – سلامت و امنیت – فناوری اطلاعات و ارتباطات است. در پایان هر بخش طرح درس ارائه شده است تا نشان دهد چگونه می توان در هر درس به جنبه های مختلف آموزش تربیت بدنی پرداخت.
همچنین در هر فصل مثال هایی از تجارب آموزشی معلمان را ارائه می کند.
نویسندگان سوالات متداول مصاحبه برای کمک به شما جهت تدوین فلسفه شخصی تان پیشنهاد می کنند که برای پیشرفت حرفه ای و روند مصاحبه حیاتی است. در پایان خواندن این کتاب به کار آموزان دانشجویانی که به این حرفه فوق العاده روی آوردند و معلمان توصیه می شود.