پیلاتس

325,000 ریال
عنوان مورد نظر موجود نیست.
پیلاتس (ژوزف پیلاتس بنیانگذار این رشته 1880-1976 در آلمان) بدون در نظر گرفتن سن و سطح مهارت های جسمانی، روش تمرینی خاصی است که تعادل و انعطاف را برای شما به ارمغان می آورد.

بهبود در نگهداری وضعیت بدنی، هماهنگی، تنفس، تمرکز و استقامت، اثر بخشی های اثبات شده این تمرینات می باشند. پیلاتس یک فرم هنری شبیه به رشته باله است که برای دسترسی به سطح ایده آل، تمرین های منظم را برای طبیعت بدنی انسان طرح می نماید.

با این کتاب می توان ورای تعریف های متعدد آزمایش نمودن پیلاتس را بر روی بدن خود تجربه نمود. این کتاب روش صمیمانه ای را برای دستیابی به موفقیت ارائه می نماید تا در پایان به صورت حرفه ای بر پیلاتس مسلط شد.

آرزوی پروفسور پیلاتس این بود که روزی روش اختراعیش در مدارس جهان تدریس می شود، زیرا از استاد بزرگ خود اوی گن ساندو (Eugen Saundow) که اولین معلم بدن ساز و آمادگی جسمانی آن زمان بود آموخته بود که روش تمرین باید بدون هیچگونه آسیب جسمانی و روانی همه کودکان قشرهای مختلف را زیر چتر خود بگیرد.

ما روزانه یک جانبه و بی رحمانه به بدن هایمان فشار می آوریم. برای مثال زمانی که سبد خرید را حمل می کنیم یا به تمرین یک رشته ورزشی می پردازیم و یا این که کمابیش ساعت ها کج و لوله پشت میزهایمان قرار داریم. در مجموع فعالیت های روزانه ما به گونه ای هستند که گروه خاصی از عضلات را بیشتر و گروهی را کمتر بکار می گیریم. در اینجاست که تمرینات پیلاتس تعادل را برقرار می نماید زیرا در جهت نگهداری متقارن بدن به طور آگاهانه کمک کرده و از فشارهای یک جانبه و یک نواخت جلوگیری می نماید و بدن را در حالت تعادل حفظ می کند. توجه کامل به اصول پایه روش پیلاتس که در صفحات این کتاب با طبقه بندی مبتدی، متوسط و پیشرفته آمده است قادر می باشد تمرینات زمینی منتخب را بدون زحمت در خانه قابل اجرا نماید.

در آغاز این کتاب ضمن آشنایی با تاریخچه کوتاه این رشته خواننده با اصطلاحات، زبان مخصوص و رفتارهای صحیح در این ورزش آشنا می شود. این کتاب با بیش از 480 تصویر، درک و اجرای همه تمرینات با توضیحات کافی تصویری، کلامی و طبقه بندی کم نظیر حرکت و با نمایش اجرای اشتباه و اجرای صحیح هر تمرین، انجام آن را حتی بدون راهنما (مربی) ممکن نموده است.