برچسب: جهانگردی

جهانگردی ورزشی

این کتاب با رویکرد آموزشی به ارائه مفاهیم و مبانی نظری جهانگردی به طور اعم و جهانگردی ورزشی به طور اخص می‌پردازد. اهداف روشن هر فصل و هم چنین سؤالات پایان هر فصل، امکان مدافه و بازنگری را فراهم می‌آورد. چهار فصل اول کتاب شامل مقدمات، تعاریف و مبانی انواع جهانگردی است و نقش این صنعت را در جهان کنونی بازگو می‌‌کند. از فصل پنجم به بعد جهانگردی ورزشی، ابعاد و تاثیرات متنوع آن و به دنبال آن مفاهیمی چون برنامه‌ریزی راهبردی و توسعه پایدار و نقش فناوری ارتباطات مورد بحث قرار می‌‌گیرد. در ادامه تاثیرات اقتصادی این پدیده به ویژه تحلیل رویدادهای بزرگ ورزشی از جمله المپیک به همراه تجربیات جهانی و دستاوردهای کشورهای مختلف در این عرصه برای بهره‌گیری خوانندگان محترم ارائه می‌شود.
خوشبختانه امروزه درس جهانگردی ورزشی در مجموعه دروس دانشجویان رشته تربیت بدنی به ویژه دانشجویان گرایش مدیریت و برنامه‌ریزی در مقاطع تحصیلات تکمیلی قرار گرفته است و امید آن دارد که هم چون کشورهای پیشرفته و صاحب صنعت جهانگردی، گرایش تخصصی جهانگردی ورزشی در دانشگاههای ایران سازماندهی و اجرا شود.