برچسب: تغذیه

تغذیه مناسب کیمیای جوانی

1,750,000 ریال
کیست که خواهان جوانی یا بازگشت بخشی از جوانی از دست رفته اش نباشد؟
پس از مدت مدیدی این امر امکان پذیر گشته است. سخن از اکسیر جوانی دیگر افسانه نیست. دانشمندان اساسی ترین علل فرآیند پیری و روش های بسیار ساده ای برای آهسته و یا به تعویق انداختن آن کشف نموده اند با استفاده از این کتاب جالب و نوین که به شیوه ای ساده نگاشته شده است دقیقا در خواهید یافت که روزانه از کدام مکمل های ضد پیری و به چه مقدار استفاده کنید تا دچار پیری زودرس نشوید و فعالیت های حیاتی خود را از سر بگیرید.