برچسب ها: مدیریت تعارض رفتار سازمانی

تضاد اکسیژن خلاقیت

360,000 ریال
عنوان مورد نظر موجود نیست.
در کتاب حاضر راه هایی برای رفع تضادها و توسعه سازمان ها و همچنین فرصت هایی برای فهم ارتباط بین تضاد و خلاقیت برای دانشجویان ارائه شده تا چگونگی به کارگیری این تئوری و مهارت های مورد نیاز برای افزایش کارایی را بیاموزند. در کتاب مطالبی در مورد تنوع، تضاد و خلاقیت آمده است. هدف محوری این است که بگوییم تنوع و تضاد برای گروه های خلاق امری ضروری است. تمامی تفاوت هایی که در افراد و موضوعاتی که به عنوان مثال آورده شده است، نقش مهمی در نوشتن این کتاب داشته اند و بحث هایی که در حین نگاشتن وجود داشته اند و بحث هایی که در حین نگاشتن وجود داشت، به نوشتن کتاب کمک زیادی کرده است. با به کاربردن اصول بحث های خلاق، ما قادر به ارائه راه حل های مناسب و خلاق شده که مورد پذیرش همه است.

از نیروی بالقوه خلاقیت در سازمان خود استفاده کنید.

تحلیل ارتباط بین خلاقیت، تنوع و مشاجره.

این کتاب نشان می دهد چگونه می توان مشاجرات خلاق را به حداکثر رساند و در عین حال از بحث های مخرب و روابط غیر عملی جلوگیزی به عمل آورد.

در این کتاب ارائه روش های عملی، مثال های مفید، راه حل های مناسب مشکلات، به رهبران تجاری، مدیران، مدیران، اعضای کمیته ها و گروه های کاری کمک می کند که از نیروی بالقوه سازمان هایشان برای دستیابی به خلاقیت بیشتر استفاده کنند.