برچسب ها: تربیت بدنی زبان انگلیسی کتاب های قرائت

متون تخصصی علوم ورزشی

1,600,000 ریال
هدف مؤلفین از نگارش این کتاب، معرفی و بازآموزی مقوله‌های مهم زبان انگلیسی به منظور پیشبرد و افزایش مهارت درک و فهم متون تخصصی زبان انگلیسی بوده است. در این کتاب سعی شده است راهبردها و مهارت‌های خواندن و راهکارهای مهم برای درک مطلب ارائه شود؛ به طوری که در انتهای هر راهبرد، متن‌هایی همراه با ترجمه و لغات کلیدی آن‌ها به‌عنوان خودآزمایی و پاسخ‌های تشریحی آورده شده است.

ویژگی منحصر به فرد کتاب حاضر این است که تمامی متون ارائه شده در آن از کتاب‌های مرجع هر گرایش به زبان اصلی گرفته شده است. همچنین سعی شده تا در مجموعه‌ای کم حجم زمینه‌ای کافی برای آشنایی مخاطبان با متون مختلف گرایش‌های رایج علوم ورزشی در ایران فراهم گردد.