برچسب ها: واژه نامه زبان فرانسه

فرهنگ زبان رسانه ها (فارسی به فرانسه)

1,600,000 ریال
این کتاب مرجع یک فرهنگ تخصصی متون رسانه هاست که به صورت موضوعی تدوین شده و زمینه های گوناگونی را در بر می گیرد و از آنجایی که ظرافت معنایی هر کلمه در متن بهتر نمایان می شود، اکثر کلمات با یک یا دو مثال از روزنامه های فرانسوی از قبیل لوموند، لوفیگارو، کوریه اینترناسیونال، پاریزین، لیبراسیون، تریبون، ژورنال دو دیمانش و روزنامه های کانادایی (کبک) مانند لوسولِی، ژورنال دو مونترال، لودووآر و غیره همراه است. همچنین می توان کلمات چند معنایی را، که در زمینه های مختلف و با معانی متفاوت به کار می روند، در بخش های مربوطه با معنی و مثال مشاهده کرد. از آنجا که واژه های عمومی با توجه به نیاز خوانندگان در فرهنگ های یک زبانه و دو زبانه دیگر یافت می شوند، در این فرهنگ نیامده اند. موضوعاتی که محتوای این کتاب را تشکیل می دهند، به ترتیب الفبای لاتین عبارتند از : سلاح، ارتش و مهمات- هواپیما و هوانوردی- کشتی و کشتیرانی- اقتصادو بخش های مختلف آن- انتخابات- حوادث- جنگ و بحران- رسانه ها (مالتی مدیا)- سیاست- قوه مجریه- قوه قضاییه- قوه مقننه و ورزش. اصطلاحات فراوانی درمطبوعات و همچنین در برنامه های تلویزیونی و رادیویی به کار می روند که به زیبایی این زبان می افزایند و از آنجا که این گونه اصطلاحات به چنین متونی رنگ و بوی خاصی می بخشند، رایج ترین آنها همراه با مثال بخشی را به خود اختصاص داده اند. در بخش ماقبل آخر این فرهنگ اسامی مخفف سازمان ها، موسسات، احزاب سیاسی، جنبش ها و غیره آمده است. چنان که طبیعت متون رسانه ای ایجاب می کند، واژه های جغرافیایی مکرر در این متون به کار می روند؛ بنابراین در بخش پایانی ، اسامی کشورها و سایر اطلاعات مربوط به آنها جمع آوری شده اند.

امید است این فرهنگ بخشی از نیازهای مترجمان متون رسانه ای و دانشجویان زبان فرانسه دانشگاه های کشورمان را برطرف نماید