تعداد عنوان ها: 20
مرتب سازی:

مبانی و کاربرد نظریه فازی

2,400,000 ریال

نظریه صف مدل سازی و تحلیل کاربردها

2,000,000 ریال