تعداد عنوان ها: 17
چابکی سازمانی در سلامت پژوهش‌های موردی از تحولات سازمانی موفق
جان جی. استنبک؛ لورن ای. میکس؛ دکتر رضا سمیع‌زاده؛ خانم سحر وطنخواه
290,000
مدل‌های کسب و کار نوآوری،تحول دیجیتال و تجزیه و تحلیل
دکتر رضا سمیع‌زاده؛ خانم سحر وطنخواه؛ مارلنا گرابوسکا؛ ایوانا اتولا
870,000
آزمون نرم افزار
دکتر سید محمد حسین هاشمی نژاد؛ خانم مرضیه سادات اسماعیلی
900,000
به دنبال اخلاق در نانو
برت گوردین؛ نگین مفتونی؛ آنتونی مارک کوتر
920,000
مبانی نظری سازگاری و تداخل الکترومغناطیسی
میلاد مهری سوخته کوهی
1,080,000
تصمیمات استراتژیک و سیگنال های ضعیف، پیش نگر برای تصمیم گیری
رضا سمیع زاده؛ محبت سادات تقوی الحسینی؛ هامبرت لسکا؛ نیکولاس لسکا
360,000
پیش بینی پیوند در شبکه های اجتماعی
محمد رضا کیوان پور؛ سوگل حقانی
540,000
مجموعه کاربردهای مبانی و اصول نظریه فازی در مهندسی صنایع
فریبرز موسوی مدنی؛ ستاره بهزادی پیشکناری
980,000
رهیافت حل مسائل کنترل پروژه
جعفر باقری نژاد؛ فریده رحیم نژاد
1,200,000
مباحث پیشرفته در زمان بندی و توالی عملیات
پرویز فتاحی؛ محمد مهدی احمدیان
1,280,000
مبانی و کاربرد نظریه فازی
فریبرز موسوی مدنی
1,230,000
ارزیابی بازده سیستم های انرژی
فاطمه احمدی بویاغچی
580,000