برچسب: نظریه صف ها

نظریه صف مدل سازی و تحلیل کاربردها

2,000,000 ریال
در پی رشد و توسعه اجتماعات و پیشرفت های حاصل در علم و فناوری، مقوله سیستم های صف از اهمیت خاصی برخوردار شده است. زیرا سازمان ها اعم از تولیدی و خدماتی، در دنیای رقابتی به دنبال کسب رضایت مشتریان، بهینه سازی سیستم ها و مصرف بهینه منابع و کاهش زمان انتظار هستند. چگونگی انجام فرآیند خدمت دهی به مشتریان از جمله عوامل اصلی رضایت مندی مشتریان است. در همین ارتباط، محدودیت امکانات موجب شده است که ارائه خدمات بلافاصله بعد از دریافت تقاضا میسر نگردد، لذا مصالحه و ایجاد توازن بین زمان انتظار و سایر عملکردی سیستم های صف در سازمان ها و دستیابی به راهکارهای بهینه هزینه- فایده مواردی است که توجه خاص مدیران و کارشناسان بنگاه ها را به خود جلب کرده است. کتاب حاضر به دلیل دقت در ارائه مطالب کمک بزرگی برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای رشته های مهندسی، مدیریت، آمار و سایز شاخه های مرتبط در جهت درک عمیق تر مفاهیم سیستم های صف و مدل سازی ریاضی آنهاست. همچنین مدیران، برنامه ریزان، متخصصان و آگاهان سازمان ها و بنگاه های اقتصادی می توانند از طریق این کتاب به اطلاعات جامعی از ساختارها و نحوه کارکرد سیستم های صف دست یابند.