برچسب ها: تاریخ صنایع دستی هنر اسلامی

مبانی نظری هنر های سنتی

2,500,000 ریال
هنرهای سنتی و اسلامی، مظهر تجلی صفات جمال الهی در صورت های مادی است که توسط هنرمندان مسلمان، خلاق و متعهد که هدفی جز بیداری، رهبری و تعالی روح انسانی ندارند، آفریده می شوند. مشاهده نمونه های ارزشمند این آثار در قالب معماری، انواع صنایع دستی و شعر و ادبیات، این فکر را به ذهن آدمی متبادر می سازد که در پس این آثار زیبا چه نظر و اندیشه ای نهفته است؟ این مساله خصوصا در مجامع هنر اسلامی امروز بسیار مورد توجه و تامل قرار گرفته و پژوهشگران را بر آن داشته تا به دنبال پاسخی قانع کننده برای این پرسش باشند. در این کتاب به طور اخص، آرای اندیشمندان، فلاسفه و شعرای ایران، به دلیل این که ایران هسته اصلی شکل گیری تمدن اسلامی است، مورد توجه و تدبر قرار دارد. لازم به ذکر است که در این کتاب، تمامی سرنخ های لازم برای درک و بیان مبانی نظری هنرهای اسلامی، با استعانت از کتب مرجع موجود و مقالات فرهیختگان کشور که در این زمینه مطرح است، ارائه می شود.