برچسب: قیمت گذاری

تکنیک های قیمت گذاری در بازار

1,700,000 ریال
در چکیده این کتاب آمده است، قیمت مهمترین علامت برای فعالان بازار تلقی می شود.در بازارهای مالی نیز اگر سیستم های قیمت گذاری ارتقا یابند، درآن صورت نظام قیمتها وظیفه علامت دهی به عوامل اقتصادی و تخصیص بهینه منابع را با کارآمدی بالا انجام می دهد.لذا تعیین قیمت مناسب، زمینه و پیش شرط کارکرد صحیح متغیرهای دیگر اقتصادی بوده و در تعامل با یکدیگر اثر بخشی خود را افزایش می دهند.
در این راستا، طی چها دهه اخیر، تحقیق در حوزه مدیریت درآمد و قیمت گذاری توجه بسیاری از اقتصاددانان مالی، محققان بازاریابی و شرکت های مشاوره را به خود جلب کرده است.در این کتاب سعی شده طیف وسیعی از فنون قیمت گذاری در سطوح مختلف و به صورت نظام مند و یکپارچه ارائه شود. از آنجا که این کتاب حاوی مثالها و تمرین های متعددی است، لذا می تواند به عنوان یک منبع آموزشی کمکی (اصلی) و همچنین راهنمای مرجع، جهت استفاده مشاوران قیمت گذاری، مدیران مالی و اقتصادی و مهندسان صنایع مورد استفاده قرار گیرد.نگارش این کتاب از لحاظ رویکرد فنی به گونه ای است که هم برای کسانی که دارای دانش تخصصی محدودی در زمینه های تحت پوشش کتاب هستند و هم برای خوانندگانی با زمینه های علمی بیشتر در حوزه اقتصاد مالی قابل استفاده باشد.