برچسب ها: نماز فقه تطبیقی

فقه مقارن (1) بخشی از احکام نماز در فقه امامیه و مذاهب اربعه اهل سنت

2,200,000 ریال
کتاب ” فقه مقارن (1) ” در موضوع نماز است؛ نماز یکی از مهمترین اعمال عبادی، وسیله ارتباط با خدا، یاد خداوند بزرگ، ستون دین، وسیله عروج مومن، بازدارنده افراد از فحشا و منکر و … معرفی شده است. ولی در پاره ای از احکام آن بین فقه امامیه و مذاهب اربعه اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد؛ در این کتاب ضمن نقل قول فتاوی پیشوایان مذاهب، در مواردی به بررسی ادله و مبانی آن ها پرداخته است؛ مثلا در فصل اول در مهمترین شرط نماز یعنی طهارت به کیفیت شستن صورت و دست و مَسح یا غَسل پا در وضو، جمع بین صلوتین، نماز در مشاهد مشرفه، حکم شهادت ثالثه در اذان و اقامه، حکم حیَّ علی خیر العمل، تَثویت در اذان صبح و … مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم به بررسی اجزاء و واجبات نماز: قرائت حَمد و سوره، سجده بر زمین؛ حکم تشهد، کیفیت فرستادن صلوات و حکم سلام نماز پرداخته است. در فصل سوم مُبطلات نماز و تعداد آنها، حکم گرفتن آمین، تکفیر یا تکتُّف، حکم سَهویات و شکیات و فرق بین آن دو و نماز احتیاط را مورد بررسی قرار داده است. در فصل پایانی انواعی از نمازهای یومیه مثل جماعت خواندن فریضه، حکم جماعت خواندن نافله، نماز تراویح، کیفیت نماز جماعت و شرایط امام جماعت، نماز مسافر، عزیمت و رخصت قصر در سفر، شرایط صحت قصر و … بررسی شده است. تا به حکم آیه شریفه ” فَبَشِّر عبادی الذینَ یَستمعونَ القولَ فَیتَّبعونَ أحسنَهَ هَداهُم اللّه وَ اولئکَ هُم اولُو الالباب ” (زمر/18) خوانندگان محترم ضمن مقایسه فتاوی مذاهب اسلامی و بررسی ادله و مبانی آن ها در احکام به انتخاب أحسن و عمل به آن بپردازد.