برچسب ها: امور مالی مدیریت مالی شرکت ها

مدیریت مالی پیشرفته

4,000,000 ریال
عنوان مورد نظر موجود نیست.
کتاب «مدیریت مالی پیشرفته» مجموعه‏‏ای است منسجم که با هدف ارائه مباحث و مطالب نظری و کاربردی مدیریت مالی در سطح پیشرفته توسط آقایان دکتر قالیباف اصل، بابالویان و مسجد موسوی تدوین و توسط دانشگاه الزهرا و با همکاری انتشارات بورس به چاپ رسیده است. ساختار کتاب در 13 فصل تنظیم گردیده است و به مباحثی همچون مالی بین الملل، ادغام و تصاحب، ریزساختارهای بازار، مالی رفتاری و حاکمیت شرکتی پرداخته شده است. همچنین آخرین تئوریهای مطرح در زمینه ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود و نیز انواع روشهای ارزشگذاری سهام عادی از قبیل EVA،FCFF،Franchise Value و … در کتاب مذکور معرفی و تشریح شده است.