برچسب: ارزیابی

ارزیابی بازده سیستم های انرژی

1,300,000 ریال
در عصر حاضر انرژی یکی از شاخص‌های اصلی در تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های کلان دولت‌ها محسوب می‌شود. بی‌شک پرداختن به مباحثی در این زمینه می‌تواند به سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان این موضوع کمک‌های فراوانی بکند. در کشور ما نیز با توجه به شرایط اقتصادی، بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی در قالب برنامه‌ها و قوانین، به‌ویژه قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، اهمیت زیادی دارد. از آنجایی که موضوع و مباحث کتاب بازده سیستم‌های انرژی است تا حدودی زمینه‌های پژوهشی در این زمینه را فراهم خواهد کرد.