برچسب ها: مدیریت مالی

مدیریت مالی جلد اول

2,350,000 ریال
جلد اول این کتاب در باره ی معرفی مدیریت مالی ، تجزیه و تحلیل صورت های مالی و جریان نقدی پیش بینی برنامه ریزی و بودجه ریزی ، مدیریت سرمایه در گردش، تامین مالی کوتاه مدت ارزش زمانی پول ، ریسک و بازده و ارزشیابی لازم، بودجه بندی مخارج سرمایه گذاری و لیزینگ همراه با ارایه مهمترین مقاله و طرح سوالات چهارگزینه ای و حل تمرینات مهم و بیان مثالات به معرفی فوق می پردازد.