برچسب ها: طراحی صنعتی اسباب بازی کودک

اسباب بازی ها و هویت کودک ایرانی

900,000 ریال
جدا از بحث آموزش و پرورش رسمی و تاثیر آن بر فرهنگ آموزی، محیط اطراف و ابزارهای مورد استفاده نقشی تاثیر گذار در شکل گیری هویت فرهنگی جوامع بازی ی کنند اسباب بازی ها، اصلی ترین ابزار در دوران کودکی محسوب می شوند که نقش آموزشی نیز دارند. هر اسباب بازی، حاوی پیامی است با انباشته شدن پیام های گوناگون، نظام فکری، شخصیتی و هویتی کودک شکل میگیرد. از این رو می توان بازی ها و اسباب بازی ها را ابزاری حائز اهمیت و مناسب برای انتقال ارزش ها فرهنگ جامعه به حساب آورد.

هدف اسباب بازی ها، انتقال آن دسته از اطلاعات، نمادها و پیام هایی است که هر جامعه ای خواستار آموزش آن ها به کودکان می باشد. طراحان از طریق اسباب بازی ها، پیام هایی را به کودکان انتقال می دهند که از آن طریق اسباب بازی را به ابزرای مفید و کارآمد و یا مخرب، در شکل گیری شخصیت کودکان تبدیل خواهد کرد. امروزه اکثر اسباب بازی های کودکان ایرانی را، اسباب بازی های وارداتی با فرهنگ های گوناگون تشکیل می دهد. از این رو محتوای پیام های انتقالی و آموزشی آن ها متناسب با فرهنگ ایرانی نیست. این کتاب در نظر دارد ضمن بررسی عوامل شکل دهنده اسباب بازیها در فرهنگ سازی هویت کودکان به این مطلب بپردازد که می توان با طراحی و تولید اسباب بازی های جذاب و متناسب فرهنگ ایرانی، کودکان را در جهت صحیح آموزش داد و آن ها را با اصل و ریشه ی فرهنگی شان آشنا ساخت.