برچسب ها: حسابداری جنبه های اجتماعی فلسفه

تولید علم حسابداری ایران در منطقه و جهان براساس شاخص های ISI و Scopus

1,350,000 ریال
کتاب تولید علم حسابداری ایران در دو مقیاس منطقه ای و جهانی تالیف گردیده تا انگیزه ای برای علاقه مندان به موضوع حسابداری و راهگشایی برای تحقیقات کمی و کیفی بیشتر باشد. امروزه اهمیت تولیدات علمی و فناوری در جوامع مختلف آن قدر افزایش یافته است که اگر کشوری به تولیدات علمی قابل ملاحظه دست یابد می تواند از میزان اتکای خود به جوامع بیگانه بکاهد و به استقلال برسد. اطلاعات استفاده شده در این کتاب، از پایگاه تحلیل علم Scopus است که پس از ISI ، دومین پایگاه معتبر در دنیا به شمار می رود. بازه زمانی مورد بررسی نیز برای علم سنجی، شامل یک دوره 17 ساله است که به نظر می رسد مناسب باشد. نکته حائز اهمیت این است که بررسی جایگاه کشور عزیزمان فقط بر اساس پایگاه مذکور است و با احتساب سایر پایگاه ها مانند Scholar,ISIDoaj, Google ,ISI, SIR, ScienceDirect, نظایر آن، جایگاه تولید علمی ایران بسیار بهتر خواهد بود.