برچسب ها: منطق فازی ریاضیات فازی

مبانی و کاربرد نظریه فازی

2,400,000 ریال
منطق فازی منطق انسانی و زبانی است. با این منطق می توانیم طرز فکر خودمان را به نحو ساده و به راحتی در قالب دستورات ریاضی بیان کنیم. منطق فازی علم مدل سازی و فکر کردن بوده و با این منطق می توانیم بسیاری از واقعیت ها را بیان نماییم. مجموعه حاضر تلاش دارد مجموعه مباحث و مفاهیم پایه ای مورد نیاز دانشجویان مهندسی و مدیریت به ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی به صورت مدون به گونه ای مطرح نماید که دانشجویان در فصلهای ابتدایی نظریه ها و عملیات ریاضی مجموعه های فازی را فراگیرند و در ادامه با اصول مدل سازی سیستم های فازی و توسعه پایگاه‌های قواعد فازی و کاربردهای آن در تصمیم گیری آشنا شوند. از آنجا یکی از هدف های نگارش این مجموعه فراهم آوردن موارد آموزشی برای تدریس نظریه فازی در دوره های دانشگاه است سعی شده است برای فهم بهتر جنبه کاربردی بودن مباحث در طراحی مثال ها و پرسشهای انتهای هر فصل مد نظر قرار داده شود.