برچسب ها: شعر فارسی قرن 14 ترجمه شده به فرانسه

اشعار معاصر فارسی

1,100,000 ریال
عنوان مورد نظر موجود نیست.
کتاب حاضر ترجمه به زبان فرانسه منتخبی از اشعار فارسی شاعران معاصر ایرانی است که بعضی از آنها نزد مخاطبان فرانسوی زبان ناآشنا هستند. در مقدمه اشاره نسبتا جامعی به تعاریف نظری در حوزه شعر و ترجمه آن شده است. ویژگی این کتاب ارائه دو ترجمه با رویکردی غالبا متفاوت و تمرین های آن است که به مقابله ترجمه ها با یکدیگر و با متن اصلی ، تحلیل آرایه های ادبی موجود در اشعار و هم چنین بررسی سبک آوایی اشعار و غیره پرداخته است.

مخاطبین ما را دانشجوویان زبان فرانسه اعم از مترجمی و ادبیات در تمامی مقاطع تحصیلی تشکیل می دهند.