برچسب ها: کودکان روان درمانی

بازی درمانی: مشاوره و مداخلات خلاقانه در مدیریت هیجان کودکان

1,750,000 ریال
هدف کتاب حاضر، آموزش و کمک به مدیریت هیجان های اصلی کودکان مانند خشم، اضطراب، ترس و … است. نویسندگان در مورد چگونگی کار با کودکان و چگونگی تطبیق رویکرد خود با گروه های سنی مختلف و شیوه مشارکت دادن والدین و معلمان در فرایند درمان، نکات ارزنده ای را مطرح می کند. در بخش دوم کتاب، 47 بازی و فعالیت ارائه شده است که به مشاوران، والدین، مربیان و معلمان کمک می کند تا مطابق با مسائل هیجانی کودکان، فعالیت های مداخله ای مناسب را تدارک ببینند. بازی ها و فعالیت ها بر مبنای اصول نظری روان شناختی و به شیوه ای ساده و عملی و با حداقل امکانات ارائه شده اند و منبعی غنی در اختیار مشاوران و درمانگران قرار می دهد تا در کار خود با کودکان گروه سنی 4 تا 12 سال به کار گیرند.