برچسب ها: رنگدانه ها تجزیه و آزمایش

رنگدانه های طبیعی

600,000 ریال
عنوان مورد نظر موجود نیست.
رنگدانه های طبیعی موادی به شدت رنگی هستند که از گیاهان، حیوانات، میکروارگانیسم ها، گلسنگ ها، برخی حشرات و جانوران دریایی به دست می آیند.انواع مختلفی از رنگدانه های طبیعی در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته اند که شامل کرومون ها، فلاوون ها، فلاوونون ها، فلاونول ها، ایزوفلاوون ها، چالکون ها، اورون ها، آنتوسیانیدین ها، زانتون ها، کویینون ها، کومارین ها، پیرول ها و کاروتنوییدها می شود.

استفاده از رنگدانه های طبیعی به عنوان رنگ خوراکی نیز مورد بررسی قرار گرفته شده است. مطالعه این کتاب به دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشته ی شیمی آلی، محققان بخش تحقیق و توسعه در صنایع شیمیایی توصیه می شود.