برچسب ها: ایران کار آفرینی

بنیان های عملی کار آفرینی ایرانی

2,350,000 ریال
عنوان مورد نظر موجود نیست.
کتاب بنیان های نظری و عملی کارآفرینی ایرانی حاصل سال ها پژوهش عملی از کسب و کار شرکت های ایرانی و کارآفرینان بزرگ ایرانی است.این کتاب الگوها و روش های کارآفرینی ایرانی را به طور تجربی به نمایش می گذارد تا سایر مدیران و کارآفرینان از تجریبات و روش های کارآفرینان بزرگ ایرانی درس هایی بگیرند.این کتاب براساس روش های بومی کسب و کار در شرکت های ایرانی و سازمان های کارآفریننی از طریق مشاهده ، مصاحبه همراه با الگوها و مبانی نظری تألیف شده است.

الگوهای کارآفرینان ایرانی به عنوان نقشه راه برای سایر کارآفرینان آینده و مفید برای دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد رشته های کارآفرینی و مدیریت کسب و کار خواهد بود.