برچسب ها: روان پریشی شیدایی درمان

اختلال دو قطبی رویکرد درمانی خانواده محور

3,600,000 ریال
عنوان مورد نظر موجود نیست.
این کتاب اختلال دوقطبی را با تأکید بر رویکرد خانواده محور مورد بحث و بررسی قرار داده است و به مباحثی از قبیل این که ماهیت اختلال دو قطبی چیست و چه اثری بر خانواده دارد و این که خانواده چه نقشی در درمان و کاهش و یا شدت این اختلال دارد بررسی می کند.

هم چنین فاکتورهای خانوادگی اجتماعی در دوره اختلال دو قطبی ، اجرای درمانی خانواده محور، برنامه ریزی برای اولین مواجهه و اینکه درمان خانواده محور برای چه کسانی مناسب است و مکانیسم های درمانی خانواده محور چه مواردی هستند نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در این کتاب به آموزش روانشناختی خانواده نیز در درمان اختلال دو قطبی پرداخته شده است