برچسب ها: برنامه ریزی راهبردی برنامه ریزی سازمانی علم مدیریت

مدل‌های کسب و کار نوآوری،تحول دیجیتال و تجزیه و تحلیل

1,750,000 ریال