برچسب ها: زیست شیمی فراورده های طبیعی

ترکیبات طبیعی: شیمی و کاربردها (جلد دوم)

2,150,000 ریال
عنوان مورد نظر موجود نیست.
طی دهه های اخیر تحقیقات در مورد ترکیبات طبیعی به سبب کاربرد در زمینه های دارویی و شیمی و علوم زیستی و علوم غذایی و علوم مواد به طرز چشمگیری پیشرفت کرده است. کتاب ترکیبات طبیعی: شیمی و کاربرد ها مروری کامل از ترکیبات طبیعی را فراهم می کند. این کتاب در چهارده فصل بیشتر جنبه های شیمی محصولات طبیعی را پوشش می دهد. هر فصل شامل معرفی کلی و نام گذاری و پیدایش و تعیین ساختار و سنتز و فعالیت زیستی و کاربرد تجاری طبیعی می باشد. علاوه بر این در پایان هر فصل لیستی از کتاب های توصیه شده برای مطالعه بیشتر و لیستی از سوالات مربوط به مبحث وجود دارد.