برچسب ها: جنبه های اجتماعی نانو تکنولوژی

به دنبال اخلاق در نانو

1,850,000 ریال
امروزه با پیشرفت های روز افزون در خوزه ی علوم و فناوری های نوین و بین رشته ای از جمله علوم و فناوری نانو شایسته است تا مباحث اخلاقی مطرح در این زمینه ها نیز مورد توجه ویژه قرار گیرند. در طول تاریخ ضربه های زیادی به دلیل در نظر نگرفتن ابعاد اخلاقی علم و فناوری متوجه جامعه بشری شده است که ضروری است برای جلوگیری از تکرار آسیب های مشابه تدابیر مناسبی اندیشیده شود.
در این کتاب هم مفاهیم فلسفی مربوط به ماهیت نانو فناوری و نو بودن آن بررسی می شود و هم مصادیق مختلف و متعددی نظیر کاربرد های این فناوری در مسائل مهندسی و علوم پایه و نظامی و پزشکی و دارو رسانی و کشاورزی و.. از منظر اخلاقی مورد بحث قرار می گیرند. همچنین پیشنهاد هایی برای سیاست گذاری جهت رعایت اخلاقیات در این زمینه مطرح می شود.