برچسب ها: هند پارچه نساجی هنری

منسوجات سنتی هند

1,300,000 ریال
پارچه بافی و روش های تزئین آن در هند موضوع جالبی برای مطالعه است. منسوجات، همواره در بیان آداب، رسوم و فرهنگ مناطق مختلف جهان اهمّیّت فراوانی داشته اند.

تولید منسوجات نفیس، در شبه قاره ی هند سابقه ای طولانی دارد. اگر چه به دلیل شرایط آب و هوایی خاص، تعداد قطعات اندکی از پارچه های قدیمی در آن جا باقی مانده است؛ اما همین تعداد اندک، در کنار یافته های باستان شناسی و اسناد مکتوب، محققان را به شناخت تاریخ نساجی هند هدایت می کند.

در این کتاب با توجه به تنوع و گوناگونی منسوجات در هند و شیوه های مختلف تولید پارچه، مطالعات توصیفی و تطبیقی منسوجات تولیدی این منطقه مطرح شده است. مجموعه ی اسناد مورد مطالعه علاوه بر کتاب ها، سفرنامه ها و اسناد تاریخی را نیز در بر می گیرد. در این مجموعه برای بررسی پارچه بافی سنتی در هند ابتدا کلیاتی در باره ی کشور هند بیان می شود. در فصول بعدی به مواد اولیه و دستگاههای پارچه بافی اشاره شده است و تقسیم بندی انواع منسوجات هندی، روش های رنگرزی، چاپ و تزئین پارچه مورد بررسی قرار گرفته است. فصل پایانی به معرفی پارچه هایی که بدون برش و دوخت برای البسه به کار می روند( مانند ساری و شال) اختصاص یافته است. در تولید این پارچه های زیبا و رنگارنگ فنون و روش هایی به کار می رود که در نوع خود منحصر به فرد هستند و نشان دهنده ی مهارت های خاص هنرمندان و رنگرزان هندی است.