برچسب ها: خلا کاربرد های صنعتی

کارکرد نوین خلا

2,400,000 ریال
کتاب حاضر به عنوان یک کتاب ارزشمند خلاء شناخته شده و از دو جنبه حائز اهمیت می باشد: یکی به چگونگی استفاده از فناوری خلاءسازی و خلاءسنجی به عنوان ابزار کارآمد بدون نیاز به جنبه های تشریحی نظری و دیگری یک راهنمای خوب در زمین ههای وسیعی ازدانش کاربردی مورد نیاز دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد، تکنسی نها و برای افرادی که در زمینه خلاءسازی و خلأسنجی سروکار دارند به عنوان مرجع فنی و درسی مناسب برای رشته های اتمی مولکولی، ماده چگال، میکروالکترونیک سودمند خواهد بود. با توجه به اهمیت کاربرد سیستم های خلاءساز مکانیکی، دیفیوژن، توربو مولکولی، یونی و سیستمهای خلاء سنجی در صنایع هسته ای، غذایی، داروئی، لامپ سازی، اپتیک لایه های نازک ضرورت ایجاب می کند که کاربران خلاء آشنایی داشته باشند. هرچند این کتاب را به تنهایی نمی توان کامل در این زمینه دانست، اما در کنار کتاب های مربوط به خلاء مکمل خوبی به حساب می آید.