برچسب ها: پستان سرطان همه گیر شناسی

مهمترین فاکتور های بیو شیمیایی و مولکولی و اپیدمیولوژی در ایجاد و تشخیص سرطان پستان

650,000 ریال
سرطان پستان دومین عامل مرگ و میر سرطان‌های شایع در زنان می‌باشد. بر اساس گزارشات بدست آمده از انستیتوی ملی سرطان آمریکا، 30% از سرطان‌های بدخیمی که در بین زنان شایع است مربوط به سرطان پستان است. انجمن سرطان آمریکا در سال 2000، حدود 203500 مورد ابتلا به سرطان پستان و 39600 مورد مرگ ناشی از سرطان پستان را در بین زنان آمریکایی گزارش نموده است. با ابتلا 570 هزار مورد جدید در هر سال در جهان سرطان پستان همچنان شایع‌ترین سرطان زنان است. سرطان پستان در بین مردان نادر بوده است و فقط 1500 مورد مبتلا و حدود 400 مورد مرگ در سال 2000 گزارش شده است. نتایج آماری در سال‌های 1995 تا 1997 نشان می‌دهد که از هر 8 زن آمریکایی 1 نفر در طول زندگی به سرطان پستان مبتلا خواهند شد و از هر 30 نفر مبتلا 1 مورد منجر به مرگ گردیده است.

در این کتاب سعی شده است که با جمع‌آوری نتایج تحقیقات مختلف مهمترین فاکتورهای خطر و مارکرهای مولکولی در ایجاد و تشخیص سرطان پستان در بروز سرطان پستان را بررسی نموده و ارتباط این عوامل و مکانیسم تولید سرطان پستان را نشان داده تا بدین وسیله با توجه به آگاهی به عوامل ریسک این عارضه بتوان در کاهش بروز آن قدمی اساسی برداشته شود.