برچسب ها: هنر ایرانی موزه ها

آثار ایرانی موجود در کاخ موزه ارمیتاژ سن پترزبورگ روسیه

1,830,000 ریال
عنوان مورد نظر موجود نیست.
کتاب حاضر اختصاص به معرفی سیصد اثر هنر ایران درموزه ارمیتاژ دارد که در طول سه قرن از طرق مختلف به این موزه راه یافته اند.

آثارایرانی درموزه شامل اشیای سفالی، فلزی، سکه و مهر، نقش برجسته، خط نوشته، زیور آلات و جواهرات، وسایل روشنایی، نقاشی، قطعات خط نسخ خطی و غیره هستند. موزه ارمیتاژ یکی از چند موزه بزرگ جهان است و حجم عظیمی آثار و اشیای گوناگون درآن گردآوری شده است. و در واقع آئینه تمام نمای هنر جهان وروسیه است و همه ساله میلیونها نفر از سراسر جهان از این موزه بازدید می کنند.

آثارایران دراین موزهاز جایگاه ویژه برخوردار است. تاکنون تعداد محدودی از این آثار به مناسبت های مختلف در کتابها و نمایشگاههای جهانی معرفی شده اما باید گفتحجم قابل توجهی ازاین آثار معرفی نشده اند که هر کدام بیانگر ارزشهای هنر تاریخی و فرهنگی ایران محسوب می شوند این آثار در تکمیل مدارک تاریخی و هنری ایران در دوره هایی که ما با کمبود اطلاعات و موارد هنری وفرهنگی روبرو هستیم بسیار مفید خواهند بود.

آثارمعرفی شده دوره وسیعی از تاریخ ایران از هزاره چهارم قبل از میلاد تاعصرحاضر رادربر می نگارند که مولف درطول شش ماه باتلاش شبانه روزی و ملاقات های متعدد باشخصیت هایی علمی وفرهنگی این موزه فراهم کرده است