برچسب ها: زبان انگلیسی واژه نامه ها

برگزیده ای از وازگان مهم دانشگاهی

در طبقه هنر، تقسیم بندی شامل: آموزش و پرورش، تاریخ، زبان شناسی، فلسفه، علوم سیاسی، روانشناسی و جامعه شناسی می باشد.

در طبقه تجارت، تقسیم بندی شامل : حسابداری، اقتصاد، مدیریت ، بازاریابی، … می باشد.

در طبقه حقوق، تقسیم بندی شامل: زیست شناسی، شیمی، علوم کامپیوتر، جغرافی، ریاضیات و فیزیک می باشد.

این برگزیده شامل بیش از 2000 واژه در رشته ای گوناگون معنی شده است.