برچسب ها: اشیای هنر باستانی نقش های برجسته ایران

جانوران ترکیبی در هنر ایران باستان

1,750,000 ریال
عنوان مورد نظر موجود نیست.
از مهم ترین عواملی که باعث پیشرفت و تحول ملت‌ها می شود، شناخت ریشه های فرهنگی و اساطیری در آثار هنری تمدن ها است. موجودات ماوراء طبیعی همواره در طول تاریخ تمدن بشر، به عنوان نیرویی زمینی و قدرتی برتر از انسان به اشکال مختلف در آثار هنری تمدن های باستان پدیدار شده اند.

تمدن ایران باستان با توجه به قدمت و غنای تاریخی آن، از آثار هنری فراوانی با نقش مایه جانوران ترکیبی، برخوردار است. این نقوش نمادی از تفکر، باورها و اعتقادات مردمان عصر باستان است که در قالب آثار هنری جلوه نمایی می کند.

این کتاب سعی در شناخت انواع جانوران ترکیبی از نظر ترکیب، معنا، کاربرد و ارتباط آن با اساطیر و مذهب مردمان باستان دارد. این کتاب شامل هفت فصل می باشد: فصل اول به معرفی نظری اسطوره، نماد و مذهب در فرهنگ ایران باستان پرداخته و در فصل دوم، انواع جانوران ترکیبی بر اساس طبقه بندی ترکیبی آنها معرفی می گردند. از فصل سوم تا فصل هفتم نیز نقوش جانوران ترکیبی بر روری آثار هنری تمدن های قبل از اسلام ایران مورد بررسی قرار می گیرد. در نتیجه‌گیری نیز بررسی‌آثار هنری دوره‌های مختلف ایران باستان وارتباط آن با اساطیر،مذهب وفرهنگ ایران ارائه می‌گردد.