برچسب ها: زبان فرانسه صنعت انگلیسی

واژه نامه صنعت خودرو فارسی-انگلیسی-فرانسه

3,000,000 ریال
واژه نامه‌ی فنی صنعت خودرو حاصل تلاشی است بی وقفه در گردآوری تجربی اطلاعاتی که طی چند سال اخیر در صنعت نوپای خودروسازی بدست آمده است. اینک که در آستانه‌ی تحولی نو در صنعت ایران اسلامی هستیم، با نگارش این واژه نامه ی فنی برآنیم تا سهمی ولو ناچیز در پیشبرد اهداف توسعه ایفا کنیم.

در تدوین این واژه نامه سعی شده معادل کلمات و اصطلاحات به صورت اصولی و مفید در دسترس علاقمندان و دست اندر کاران صنعت خودرو قرار گیرد.

این واژه نامه در سه بخش تهیه شده، بخش اول بر اساس زبان فرانسه، بخش دوم بر اساس زبان انگلیسی وبخش سوم بر اساس زبان فارسی تفکیک شده است. معانی کلمات فقط در صنعت خودرو درج شده و معانی عام یا صنایع دیگر لحاظ نشده است.