برچسب ها: روان شناسی کتابشناسی

کتاب شناسی منتخب روان شناسی و علوم وابسته (جلد دوم)

700,000 ریال
کتاب شناسی حاضر در جهت شناسایی و معرفی کتب چاپ شده در زمینه‌ی روان‌شناسی و علوم وابسته تهیه و تدوین شده است. برای سهولت در امر دست یابی به اطلاعات شناسنامه‌ای کتب شناسایی شده، که بالغ بر 1300 عنوان می‌باشند از یک طبقه‌بندی موضوعی خاص از کل به جزء استفاده شده است. به طور کلی هدف اصلی از تهیه‌ی این کتاب شناسی عبارت است از: شناسایی و معرفی مشخصات شناسنامه‌ای کتب چاپ شده در زمینه‌ی روان شناسی و علوم وابسته به آن در 25 سال گذشته (دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی).

در معرفی عمده‌ترین جامعه‌ی استفاده کننده از کتاب شناسی حاضر می توان از استادان روان شناسی، دانشجویان این رشته در مقاطع گوناگون، پژوهشگران و محققان، روان شناسان، مشاوران، مددکاران و کارکنان کلینیک‌های روان شناسی و روان درمانی نام برد.

در جهت کمک بیشتر به خوانندگان و به منظور دست یابی به اطلاعات مربوط به فهرست الفبایی عناوین کتاب‌‌های معرفی شده و نیز فهرست الفبایی نام‌های مؤلفان، نویسندگان و مترجمان مربوطه، در پایان کتاب شناسی دو نمایه‌ی الفبایی به طور جداگانه تدوین شده است که ارجاع های لازم به شماره‌ی مدخل‌های معرفی کتاب‌ها در متن اصلی کتاب شناسی، داده شده است.