برچسب ها: زناشویی تنظیم خانواده روابط

تنظیم خانواده

325,500 ریال
عنوان مورد نظر موجود نیست.
سلامتی گوهر ارزشمندی است که به همه انسان ها هدیه شده است.
امروزه کیفیت زندگی1 یکی از شاخص های تعیین کننده سلامتی است. بدیهی است که کیفیت
زندگی افراد و خانواده ها بسیار متأثر از میزان باروری و نحوه آن است. تنظیم
خانواده به معنای برنامه ریزی برای آینده باروری با هدف غایی ارتقاء سطح سلامت و
بهداشت خانواده ها و بهبود کیفیت آموزش به آنان است. تنظیم خانواده یکی از بندهای
اساسی حقوق بشر و یکی از اجزاء حیاتی توسعه پایدار شناخته شده است و گروه های هدف
زنان، کودکان، مردان، خانوارها و در نهایت جوامع را تحت پوشش قرار می دهد. فعالیت
های این برنامه بر دو محور آموزش و ارائه وسایل پیشگیری از بارداری استوار است و
به لحاظ نقش موثر جمعیت در توسعه پایدار، یکی از اهدف مهم اجرای برنامه کشوری
تنظیم خانواده، ارتقاء سطح آگاهی زوجین در زمینه اهمیت و ضرورت کنترل جمعیت و روش
های مختلف پیشگیری از بارداری ، ارتقاء سطح آگاهی آنان در خصوص پیشگیری از بیماری
ها است. بر این اساس و با توجه به ضرورت احساس شده مجموعه ای متناسب با نیازهای
علمی دانشجویان و مطابق با سر فصل های مصوب وزارت علوم، آموزش، تحقیقات و فناوری و
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در بخش تنظیم خانواده تهیه شده است که پاسخگوی
عمده سؤالات آنان و زوجین باشد. همچنین با نهایت تلاش خویش و با استفاده از منابع
علمی مبتنی بر شواهد در زمینه تنظیم خانواده و نیز ارائه مطالبی در مورد بیماری
های مقاربتی و سرطان پستان سعی شده است تا بستر به کارگیری این نکات را در روند
زندگی فراهم نماییم. امیدواریم این مجموعه بتواند گامی در راستای تحقق اهداف
آموزش، کنترل جمعیت و افزایش سطح سلامت جامعه محسوب شود.