برچسب ها: اقتصاد کلان الگو های ریاضی

مدل های ریاضی اقتصاد کلان

900,000 ریال
دانشمندان علوم اجتماعی برای آزمون فرضیه های خود قادر به انجام آزمون های کنترل شده نیستند. برای رفع این نقیصه آنها مجبورند تا مدل های نظری که در آن دنیای واقعی به وسیله معرفی تعدادی فروض ساده شده است،طرح کنند. یکی از نیازهای دانشجویان سال های آخر اقتصاد آشنائی با مدل های ریاضی برای به کار گیری در حل مسائل اقتصاد به صورت کمی است. این نیاز در این کتاب که اثر پرفسور متوالی یکی از پرکارترین استادان اقتصاد در استالیاست برآورده شده است. این کتاب قبل از معرفی مدل های اقتصاد کلان به معرفی حسابداری اجتماعی می پردازد. ساختمان حسابهای اجتماعی بر مبنای یک رشته تعاریف استاندارد از متغیّرهای اصلی اقتصاد قرار دارد، که در قابل فرمول های ریاضی به دانشجو یادآوری می شود. بیشتر توجه این کتاب به تحلیل ایستا و ایستای مقایسه ای انواع خاصی از مدل های درآمد ملی است. لیکن, بخش قابل توجهی از کتاب هم به تحلیل پویا اختصاص دارد که مربوط به ترسیم الگو یا مسیر خاصی که یک متغیّر در طول زمان از یک نقطه تعادل به نقطه تعادل دیگر طی می کند می باشد.

مدل های ارائه شده در این کتاب عبارتند از مدل های خطی شامل عرضه و تقاضای کل و تعادل در بازارهای کالا و پول و مدل های غیر خطی اقتصاد کلان شامل مدل غیر خطی کینزی، مدل غیر خطی کینزی با تجارت خارجی، مدل غیر خطی کینزی با تجارت خارجی و عرضه پول، مدل غیرخطی کینزی با نرخ ارز شناور و مدل های دیگر مانند مدل های پویای تورم و بیکاری، مدل تعامل بین ضریب فزاینده و کاهنده، مدل تعدیل سرمایه گذاری تعدیل موجودی سرمایه، مدل های رشد شامل: مدل رشد هارد-دومار، مدل رشد سولو، مدل های رشد با توجه به پیشرفت فنی هیکس، مدل عصر طلایی فلپس، مدل انباشت سرمایه ساموئلسون و مدل های تجارت خارجی شامل تجارت بین المللی و ماتریس ضریب فزاینده، و عاقبت مدل کاب- داگلاس تجارت با حداکثر مطلوبیت می باشد.