برچسب: پرل

برنامه نویسی با پرل

این کتاب مانند سایر کتاب‌های مقدماتی پاسکال یا C است، با این تفاوت که در حقیقت دانشجویان یک زبان برنامه‌نویسی پیشرو (برنامه‌نویسی شی گرایی) را فرا می‌گیرند، که می‌توان فورا از آن در دنیای مدیریت و تجارت الکترونیکی که اینترنت و وب جهانی در آنها اهمیت زیادی دارند، استفاده نمود.

این کتاب روی ایجاد برنامه‌های کاربردی پرل تمرکز می‌کند. با ارائه‌ی این کتاب درسی و آموزش پرل، دانشجویان چگونگی ایجاد برنامه‌های کاربردی یا اپلیکیشن‌های وب را که در صنعت و دنیای واقعی کاربرد فراوان دارند، فرا می‌گیرند و می‌توانند صفحات وب زیبا نیز تهیه کنند و در مورد سیستم‌های سرویس گیرنده / سرویس گیرنده نیز مطالب کافی را فرا گیرند.

کتاب حاضر در دو بخش تنظیم شده است. بخش اول که شروع پرل نام دارد، به دانشجویانی کمک می‌کند که پرل را شروع کرده و اجرا کنند. این بخش اطلاعات محیطی و مفاهیم دیگر را که برای درک پرل و برنامه‌نویسی لازم است را تحت پوشش قرار می‌دهد.در بخش دوم کتاب چیزی که یاد گرفته شده است در برنامه‌هایی بکار برده می‌شود. بخش دوم روی کار با فایل‌ها و دایرکتورها و ساختن بنامه‌های کاربردی یا اپلیکیشن وب تمرکز می‌کند.