برچسب ها: دستنامه های آزمایشگاهی زیست شیمی

روش های عملی در بیوشیمی

1,200,000 ریال
این کتاب از آزمایش‌های بسیار ساده شروع شده و در هر فصل ابتدا تئوری موضوع آزمایش ذکر شده و سپس چندین آزمایش پیشنهاد گردیده است. سعی شده از دستگاه‌های گرانقیمت استفاده نشود. در ابتدای هر فصل یا هر جلسه‌‌ی آزمایشگاهی ، یک یا چند صفحه جهت نوشتن نتایج آورده شده است. منظور از انجام هر آزمایش، مشاهده و درک موضوع و سپس ارائه و تفسیر و بحث آن است، لذا ا همین ابتدا باید تمرین برای ارائه‌ی هرچه بهتر یک کار تحقیقی به صورت یک مقاله‌ی علمی انجام شود. بنابراین با نوشتن گزارش‌کار که شبیه نوشتن مقاله‌ی علمی و ارائه‌ی آن به مجلات مختلف است، تمرینی برای نحوه‌ی نگارش درست نتایج کار تحقیقاتی خواهد بود.