برچسب ها: روان درمانی خانواده جنبه های روانشناسی

خانواده درمانی کاربردی با رویکرد سیستمی

810,000 ریال
عنوان مورد نظر موجود نیست.
خانواده درمانی واژه‌ای است که به روش‌های کار با خانواده‌های دارای مشکلات زیستی،روانی و اجتماعی اطلاق می‌شود. خانواده درمانی به ویژه در جوامعی که فرهنگی خانواده – محور دارند (مانند ایران) می‌تواند کاربرد وسیعی داشته باشد و هچنین وضعیت جامعه ایران به عنوان جامعه‌ای که فرایند گذار را تجربه می‌کند و در آن نقش‌ها در حال دگرگونی هستند، توجهی جدی به خانواده درمانی را ضروری می‌سازد.

هدف کتاب خانواد درمانی کاربردی آشنا نمودن دانشجویان رشته‌های روان شناسی و مشاوره و نیز دستیاران روان پزشکی با مبانی نظری و تکنیک‌های مختلف خانواده درمانی با رویکرد سیستمی است. فصل پایانی کتاب، ابزار های مصاحبه، گزارش نویسی و نیز تهیه پروتکل خانواده را ارائه می‌کند.