برچسب ها: زناشویی مشاوره و راهنمایی

آموزش قبل از ازدواج راهنمای عملی برای زوج های جوان

800,000 ریال
هدف این کتاب بررسی نقش عوامل بالقوه‌ای است که می‌تواند پیوند بین زوج‌ها را در ازدواجی پایدار تحکیم بخشد. منطق اصلی کتاب، بر پایه‌ی پیشگیری است و هدف، آن است که زوج‌ها با رضایت ‌مندی زندگی مشترک خود را آغاز کنند و عملکرد‌های مثبت خود را افزایش دهند. در آموزش قبل از ازدواج، زوج‌ها وارد فرایند آموزش مهارت‌ها و شکل گیری اندیشه‌هایی می‌شوند که روابط بهنجار بعدی آن‌ها را قوت می‌بخشد.