برچسب ها: زبان عربی نثر عربی

برگزیده هایی از نثر عربی

700,000 ریال
یکی از ارزش‌های ماندگار و میراث گران‌بهایی که برای ما به یادگار مانده است زبان و ادبیات فارسی می‌باشد. این زبان علاوه بر درون‌مایه‌ها‌ی هنری و آرایه‌ها‌ی ادبی، دارای بار محتوایی وزین از فرهنگ و ادب اندیشمندان جهانی یعنی حکمای روم، یونان و قوم عرب است. نظر به ارزش و اهمیت زبان عربی در فارسی از دیرباز فراگیری این زبان به دانش پژوهان، به ویژه دانشجویان زبان فارسی توصیه شده است. کتاب «برگزیده‌ها‌یی از نثر عربی» دارای نکات زیر است :

کوشش شده است تا معانی و مفاهیم متون حکیمانه باشد .
بیشتر مضامین آن اخلاقی ، حکمی‌، اجتماعی ، ادبی و پندهای لطیف می‌باشد .
توضیح لازم برای فهم لغات دشوار در زیرنویس ارایه شده است .
متون برگزیده عبارت است از: مطالبی درباره سید حمیری، مقامه همدانی جاحظ کلیله و دمنه‌ی عربی، آیات و قصّه‌ها‌ی قرآنی ، نهج البلاغه و حدیث، مصطفی لطفی منفلوطی ، تاریخ طبری ، قاضی تنوخی ، سلوک و تصوّف و غیره…