برچسب ها: آموزش کودکان خوانش پریش

موهبت نارساخوانی

1,600,000 ریال
از نیمه‌ی قرن بیستم دسته‌ی جدیدی از دانش آموزان شناسایی شدند که در هیچ یک از گروه‌های عادی و استثنایی جای نمی‌گرفتند زیرا از شرایط ویژه‌ای برخوردار بودند که با وجود هوش و حواس سالم و به هنجار و محیطی طبیعی، در یادگیری کارکردهای زبانی مانند خواندن، نوشتن و حساب کردن و همچنین هماهنگی، توجه و پردازش مشکلاتی داشتند.آمارهای گوناگون جهانی نشانگر وجود میلیون‌ها کودک و بزرگسالی است که از این اختلال رنج می‌برند. عدم شناخت صحیح مشکل موجب برچسب‌هایی نظیر تنبل، بی انگیزه، سرکش و حتی کودن شده است که این سوء برداشت‌ها خود موجب ایجاد احساس حقارت، انزوا، طرد شدگی، دلسردی و عزت نفس پایین در این افراد شده است. در دو سه دهه‌ی اخیر شاهد پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه‌ی شناسایی بهتر و دقیق‌تر ماهیت و انواع این مشکلات، سبب شناسی و روش‌های آموزشی آن بوده‌ایم که منجر به ظهور انواع برنامه‌ها و بسته‌های آموزشی نیز شده است.

این کتاب با فراهم آوردن اطلاعاتی نو و دانش تجربی سیر تحولی پدیدآیی نشانگان ناتوانی‌های یادگیری را ارایه نموده است. اجرای موفقیت آمیز این روش از سال 1987 میلادی نه تنها موجب کاهش مشکلات یادگیری و آموزشی افراد ناتوان در یادگیری شده بلکه تأثیر به سزایی در کاهش هیجانات منفی، ترس و گریز از تکالیف درسی در آنها داشته است. دیویس در این کتاب علاوه بر پرداختن به انواع ناتوانی‌های یادگیری، به ترسیم ارتباط شرایط ویژه‌ی دیگر چون کمبود توجه و بیش فعالی با ناتوانی‌‌های یادگیری نیز اهتمام ورزیده است.