برچسب ها: تاریخ معماری داخلی

تاریخ معاصر معماری داخلی

5,000,000 ریال
عنوان مورد نظر موجود نیست.
در این کتاب تلاش بر این است تا جنبش ها و سبک های مختلف در زمینه طراحی و معماری داخلی از اواخر قرن نوزدهم تا قرن حاضر به صورت منسجم در قالب هفت فصل مورد مداقه قرار گیرند. برخی از مهمترین جنبش ها شامل: جنبش هنر ها و پیشه ها .هنر نو.مدرنیسم. آرت دکو های تک.پست مدرنیسم .دیکانستراکشن.طراحی پایدار.مینیمالیسم. بیومورفیسم و برندسازی و طراحی اجتماعی و کار تیمی و حفاظت از بنا های تاریخی می باشند.