برچسب ها: زبان انگلیسی معانی و بیان

سبک شناسی

2,350,000 ریال
درباره ی مولف:
پاول سیمپسون محققی نامدار در زبان انگلیسی از دانشگاه کویین بلفاست است. وی سر دبیر مجله زبان و ادبیات را بر عهده دارد.
گفتمان طنز و زبان ایدئولوژی و زاویه دید و زبان در ادبیات از دیگر کتاب هایی هستند که به قلم او نوشته شده اند.