برچسب: ادراک اجتماعی

شناخت اجتماعی: واقعیت های اجتماعی چگونه ساخته می شوند

1,850,000 ریال
این کتاب پوششی جامع از موضوعات اصلی در زمینه شناخت اجتماعی را فراهم می کند اینکه افراد چگونه به محیط پیچیده اجتماعی خود معنا می دهند؟ مکانیسم های زیر بنایی درک ما از جهان اجتماعی را تعیین می کنند چه هستند؟ چگونه یک موقعیت عینی و قابل مشاهده به واقعیت فردی تبدیل می شود؟ علت اینکه اطلاعات مشابهی اغلب به تفسیر های مختلفی منجر می شوند چیست و چگونه تفسیر های صورت گرفته قضاوت و دانش اجتماعی قبلی ما قرار می گیرند؟
به امید آن که این کتاب بتواند هر چه بیشتر در شناخت بیشتر مفاهیم اساسی در زمینه شناخت اجتماعی به دانشجویان و محققان در حوزه های مختلف کمک نماید.