برچسب ها: نقد و تفسیر فلسفه اسلامی

بدایه الحکمه

3,800,000 ریال
بدایه الحکمه و نهایه الحکمه دو کتاب ارزنده و نفیسی است که توسط مرحوم استاد علامه طباطبایی (قدس سره) در موضوع فلسفه به رشته تحریر در آمده است . این دو کتاب یک دوره کامل فلسفه، حاوی نظرات مرحوم ملاصدرا و سایر فلاسفه بزرگ اسلامی بوده و از متنون درسی فلسفی در حوزه های علمیه و دانشگاه ها و مراکز مختلف علمی ایران است.

شخصیت علمی و عملی مرحوم استاد علامه طباطبایی برای حوزه ها و مراکز علمی دنیا و دانش پژوهان و فیلسوفان روشن و واضح است. و چندان نیاز به بررسی و توضیح و معرفی شخصیت ممتاز و کم نظیر او نیست و لکن با وجود این طبق روال طبیعی که در ابتدای هر اثری ، معرفی نویسنده و معرف،لازم به نظر می رسد به عنوان یادآوری از این شخصیت ممتاز و تذکره ای از حالات و ابعاد زندگی علمی و عملی ایشان و اثرات وجودی در تربیت شاگردان ممتاز و ایجاد تحول در حوزه های علمیه مقداری به شرح حال ان مرحوم پرداخته است.